1. herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına kadar olan bölümüne denir.

    yapısı şöyledir;

    - giriş paragrafı: paragrafın anlatmak istediğini, konusunu belirten cümledir. 1-2 cümleyi geçmez ve paragrafın başında yer alır.

    - gelişme paragrafı: paragrafın açılıp ilerlemesi için örneklerden, karşıtlıklardan, benzerliklerden faydalanma bölümüdür. bu bölüme geçiş paragrafı da denir.

    - sonuç paragrafı: paragrafın son cümleleridir. sonuç bölümü çoğunlukla tek bir cümleden meydana gelir. en kuvvetli fikir, en önemli görüş, sonuç cümlesinde yer almalıdır.