1. felsefenin akışını değiştirmiş bir filozoftur. mutlak birlik düşüncesi ile her şeyin bir ve zamansız olduğunu düşünmüştür. einstein'a bin küsür yıl önce selam ederek zaman kavramının kişiye özel olduğunu söylemiştir. "varlık" varlığa nereden gelmiştir diye sormuş, ya var olandan gelmiştir ya da var olmayandan (yokluk) dolayısıyla varlık var olmayandan varlığa gelmişse neden daha önce ya da daha sonra gelmemiş de varlığa geldiği anda gelmiş diyerek var olmayandan varlığa gelişin imkansızlığını ispatlamıştır. ona göre var olan vardır, var olmayan da var değildir. özetle varlık kendisiyle aynı şeydir demiştir. varlığı cisimsel olarak algılar ve varlığın içinde boşluk olamaz dolayısıyla parçalanamaz der. varlık alanında onu zorlayan başka bir varlık olmadığı için de birdir der. ayrıca varlık zamanda hareketsiz ve değişmezdir der. varlık hareket etse nereye gidecektir diye sorar ve gidiş yönünün yokluk olacağını düşünür. yokluk diye bir şey olmadığı için zamanda hareket etmez der. varlığın varlığa gitmesi ise kendinde kalması demek olacağı için hareket etmez diye düşünür.
    abi