1. isa'nın çarmıha gerilmesinin ardından tekrar dirilişinin kutlandığı bayram. nisan ayının son haftalarına denk gelen bir pazar günü kutlanır. kökeninde ilkçağ avrupa'sının pagan dinlerinden izler taşımaktadır.

    paskalya günü evlerde paskalya çöreği pişirilir, yumurta haşlanır ve çeşitli renklere boyanır. tavşan şeklinde çikolatalar verilir çocuklara. rum, ermeni veya süryani komşunuz varsa size de çörek ve yumurta gönderebilirler.