1. yunanca, hastalık (bkz: pathos) ve bilim (bkz: logos) kelimelerinin birleşmesi ile adlandırılmış olan hastalık bilimi.
    hastalıkların başlangıcını, oluşum mekanizmasını, başlangıçtan sonuçlanana kadarki organizmal süreci inceler.
    hücre, doku ve organlardaki hastalıkla ilgili yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir.
    rosa