1. 1924 – 1994 yılları arasında yaşamış avusturyalı filozof. karl popper’ın öğrencisi olmasına karşın onu en fazla eleştirenlerden biri olmuştur. bilim ve bilimsel yönteme getirdiği eleştiriler nedeniyle anarşist epistemolojinin kurucusu olarak ifade edilse de yaptığı işin anarşizm olmadığı inancını taşır ve kendini daha ziyade dadaist olarak tanımlar. bu bakış açısını şu şekilde ifade eder; “bilimin üstünlüğü sahip olduğu yöntemden ileri gelmez, çünkü yöntem diye bir şey yoktur; bu üstünlük elde ettiği sonuçlardan ötürü de değildir, biz bilimin ne yaptığını biliyoruz, ama öteki geleneklerin bundan çok daha iyisini yapıp yapamayacağına ilişkin en ufak bir fikrimiz yok” (feyrabend, ozgur bir toplumda bilim, 1999: s. 141).