1. yıllarca üzerinde bilim mi sanat mı tartışması yapılan, ülkemizde kişisel satış ile karıştırılması nedeniyle anlam karmaşasına kurban giden bilim dalı.
 2. Pazarlamanın temel çıkış noktalarından ihtiyaç ve merak günümüzde çok yaratıcı şekillerde kullanılıyor. Artık son kullanıcının ürüne merakının ya da ihtiyacının olup olmaması önemli değil; çünkü günümüz pazarlamasında o ürüne bir ihtiyaç ya da merak sağlanıyor. Eskiden de böyle miydi? Hayır; bu derece yapay değildi. Ne demek istiyorum; ürünün piyasada var olan herhangi bir boşluğu doldurması için önce piyasada boşluk oluşturulmaya başlandı. Daha sonra hali hazırdaki ürünün o boşluğu doldurması sağlandı.
  Diğer bir pazarlama stratejisi de gündemden düşürmemektir. Şirket, kurum ne kadar çok kazanıyor da olsa bir marka bilinci oluşturmak ayrı bir çalışma ister. İmaj, insanların gördüklerini değil görmeleri gerekeni vermektir. Bu anlamda günümüzdeki birçok markanın ihtiyaç ya da meraktan ziyade marka bilinci adı altında alış veriş yaptıklarını söyleyebiliriz.

  apple bağımlılığına karşı başka marka bağımlılığı

  apple bağımlısı mısınız testi

  merhaba; ben richard, ben bir bağımlıyım

  “Marka ve imaj” kendi başına bir daldır ve kanımca pazarlama ayağının yanında ona paralel olarak yürütülmesi gereken bir kalemdir. Marka bilincinin oluşturulması pazarlama faaliyetlerine de yön verecek ve hatta daha da kolaylaştıracaktır.