pcr


 1. (bkz: polymerase chain reaction)
  (bkz: polimeraz zincir tepkimesi)

  bir dna analiz yöntemidir. önceden izole edilmiş dna, yine önceden hazırlanmış belli diziler ile birlikte minik tüplere konulur(*:dna primer). burada sistem şu, diyelim ki dna'da atatatat diye bir dizi arıyoruz. bunun primeri tatatata şeklinde oluyor ki karşılıklı gelebilsinler. primer ve çözünmüş dna aynı tüpe atılır. üzerine özel bir arke bakteriye ait polimeraz eklenir. dna eşlenmesi için ortama nükleotit ve bir takım yapay ortam yaratıcılar eklenir (ph dengelenmesi için vb.). sıcaklık belli bir düzeye gelir ve karışım 1 gece öylece bırakılır.

  burada olması beklenen şey, eğer dna'da atatatat dizisi varsa, primer ile eşleşip polimeraz tarafından eşlenmesidir. primer-dna uyuşması yoksa eşlenme de yok. bir gecede o dizi, milyonlarca kez eşlenir ve çözünür. dna'da mutasyon yoksa 1 gece sonra elinizde kısa kısa milyonlarca dna ipçiği bulunması gerekiyor.

  sonrasında karışım poliakrilamid jel elektroforezine tabii tutulur. bu test pcr'ın son aşaması olmakla beraber sonuçlarının da alındığı aşama. burada ağırlığı küçük olan parçacıklar aşağı iner. eğer jelin alt kısmında bir çizgi görüyorsanız, bu demektir ki dna'nız primer ile uyuşmuş, polimeraz tarafından eşlenmiş ve hata yok.

  mutasyon olması durumunda; primer, dna ile uyuşmayacağından eşlenme ve dolayısıyla jelde bantlaşma görülmez. bu şekilde hangi hastada hangi mutasyon olduğu test edilebilir.

  ayrıca alternatiflerine göre çok da masrafsız bir testtir.