1. sığınılacak yer, sığınak, dayanak anlamlarını taşır.