1. odysseia destanında odysseus'un karısı olarak geçer. odysseus'un sarayda olmadığı uzun zaman boyunca saraya kendisini elde etmek için gelen erkeklere eş seçimini, dokuduğu dokumanın bittiği zaman yapacağını söylemiştir. fakat odysseus'a olabildiğince uzun süre sadık kalmak için gündüz dokuduğu dokumayı gece sökmesiyle bilinir. walter benjamin'in son bakışta aşk kitabının proust ile ilintili kısmında da geçer adı;

    '' proust bir hayatı gerçekte olduğu gibi değil de onu yaşayan kişinin hatırladığı gibi betimlemişti yapıtında.(*:kayıp zamanın izinde) ama bu bile tam anlatmaz onun yaptığını, fazla kaba kalır. çünkü hatırlayan yazar için önemli olan, kendi hatırası değil, hafızasının dokuduğu ağdır: hatırlamanın penelopeia tülü. ama buna unutuşun penelopeia tülü demek daha doğru olmaz mı? gayri iradi hatırlama, proust’un mémoire involantaire'i (*:istemsiz anımsayış), aslında hatıra denen şeyden çok, unutuşa yakın değil midir? hatıranın atkıya, unutuşunsa çözgüye denk düştüğü bu kendiliğinden hatırlama, penelopeia’nın işinin benzerinden çok, tam karşıtı değil midir aslında? çünkü gecenin ördüğünü gün çözer burada. her sabah uyandığımızda, unutuşun içimizde dokuduğu yaşanmış hayat halısının tamamlanmamış birkaç örgü ucunu tutarız elimizde, çoğu zaman mecalsizce, gevşekçe. ama gün içindeki amaçlı edimlerimiz, en çok da amaçlı hatırlama çabalarımız, unutuşun ağını ve nakışlarını söker durur. işte proust da bunun için sonunda günlerini geceye çevirmiş, bu ince ve ayrıntılı bezemelerin hiçbirini kaçırmamak için bütün zamanını yapay ışıkla aydınlatılmış perdeleri çekili odasında kesintisiz çalışmaya adamıştır. ''
  2. odysseus'un, güzelliği dillere destan olmuş sadık eşi. telemakhos'un annesi. odysseus'un çıktığı yolculuktan dönmesini beklerken, sarayı yağma etmiş ve onu karısı yapmak isteyen hiçbir talibe varmaz. sürekli ağlayıp odysseus'un yasını tutar ve dokuma işler. antik yunan döneminde bu özelliklerinden dolayı 'ideal kadın' ve 'ideal eş' figürünü simgeler.

    güzelliğinin ve iyi ve sadık bir eş olmasının yanı sıra kurnaz ve zeki bir kadındır. taliplerinden birine eş olmamak için türlü oyunlara başvurur ve en son odysseus çeşitli badireler atlatıp sarayına geldiğinde sadece odysseus'un gerebildiği bir yayla taliplerine yarışma düzenleyerek kim bu yayı 12 balta sapının arasından geçirebilirse ona varacağını söyler. tabi taliplerden kimse bu oku geremez ve o sırada athena'nın yardımıyla dilenci kılığına bürünmüş odysseus gelir oku gerer. sonra odysseus bütün talipleri öldürerek penelopesine ve sarayına kavuşur. mutlu son.
    kahlo