1. kapı ve pencerelerin etrafında bulunan ensiz çerçeve.