• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.50)
peygamberin son beş günü - tahsin yücel
peygamber'in son beş günü, sürekli bir bölünmenin öyküsü. devrimci ozan rahmi sönmez, takma adıyla peygamber, bir kış akşamı, istanbul'un taksim alanında, arkasından kimsenin gelmediğini bile bile, en önden gidiyormuş gibi bir duygu içinde yürür. bu yürüyüş bir bakıma onun bütün yaşamını özetler. hep en önde olduğunu, hep ileriye doğru gittiğini sanırken, yaşamın dışına sürüklenir, gerisinde kalır. hep çevresindekilerle kaynaşmak istemiş, ama onlar kendisini şu ya da bu biçimde yarı yolda bırakmışlardır. gerçek devrimci ozanlar arasına katılmasını sağlayacak tabutluklar düşleyip durmuş, ama evinde bir tür tutuklu yaşamı sürdürmüştür. bir yarı bilinç içinde geçen son beş gününde ise, düşlerini gerçekleştirdiğini sanır, ama yalnızca yıkılışlarını yaşar. böylece, gülünç ile acıklının iç içe girdiği bir döngü içinde, sürekli bir bölünme olur yaşamı.
 1. peygamberin son beş günü, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen tahsin yücel’in 1992 yılında yayımlanan ve 1993 yılında orhan kemal roman ödülü’nü kazanmış olan romanı. kitapta çocukluktan itibaren birlikte büyümüş, ilk gençlik dönemlerini ve üniversite çağlarını birlikte yaşamış, dolayısıyla devrimci dünya görüşünün etkisiyle şekillenen gelecek planlamalarını da birlikte yapmış olan ozan rahmi sönmez, nam-ı diğer peygamber (bu lakap kendisine kitapta önemli yeri olan matrakçı maruf tarafından, etkili hitabetine binaen verilmiştir.) ve daha sonra büyük bir kapitaliste dönüşecek olan fehmi gülmez’in hikâyeleri anlatılıyor.

  kitap iki bölümden oluşuyor: "peygamberin kısa yaşam öyküsü" adlı birinci bölüm ve aslında kitabın belkemiğini oluşturan "peygamberin son beş günü" adlı ikinci bölüm.

  cumhuriyet sonrası türkiye siyasal yaşamının da bir izdüşümü olarak ele alabileceğimiz roman, peygamber’in düşünceleri ve hayatındaki değişiklikler üzerinden bizlere nakşediliyor. karl marx gibi iktisat biliminin en önde gelen isimlerinden birisinin sanki hiç yaşamamışçasına üniversitelerde, hele ki iktisat fakültesinde, adının bile zikredilmemesi gibi gerçeklikler de söz konusu. bu da romana tarihsel bir gerçeklik kazandırıyor.

  tahsin yücel okunması gereken bir yazar ve peygamberin son beş günü de katmanlı yapısı ile türk edebiyatında çok önemli bir yeri var. döneme tanıklık açısından da işlevsel bir konum elde eden bu roman, devrimciliğin birey üzerinde bıraktığı/yarattığı etkileri göstermesi bakımından hem sağ cenahın, hem de sol cenahın beklentilerine karşılık verir niteliklere sahip.