1. klasik türküler bestekârı, koro şefi, yazar ve piyano çalgıcısı...