pierre bourdieu

Kimdir?

pierre-felix bourdieu (d. 1 ağustos 1930 denguin, pyrénées-atlantiques) - (ö. 23 ocak 2002 paris), fransız sosyolog, antropolog ve felsefeci.
günümüz sosyolojisinin en önemli kuramcılarından biri olan bourdieu, orta öğrenimini paris’in ünlü louis le grand lisesinde tamamladıktan sonra ecole normale supérieure’de felsefe eğitimi gördü. bir yıl kadar felsefe eğitimi gördükten sonra askerlik için cezayir'e gitti. bu sırada fransız ordusunun yerel isyancıları ezmeye çalıştığı çarpışmalarda görev alarak fransız sömürgeciliğini yakından tanıma fırsatı buldu ve felsefi yaklaşımını sosyoloji ve antropoloji ile pekiştirdi. daha sonraları sırasıyla sorbonne, école des hautes études en sciences sociales ve collège de france'de akademik kariyerine devam etti. aynı dönemde cctes de la recherche en sciences sociales dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. çeşitli kültürel alanlardaki üretim, yeniden üretim, ayrışım mekanizmalarını inceleyen ve pek çok önemli çalışması bulunmaktadır. avrupa sosyoloji merkezi'nin kurucusudur.
ürettiği ekolün en ciddi temsilcisi aynı zamanda öğrencisi olan loic j. d. wacquant'tır. epistemolojik konumu doğurgan yapısalcılıktır. bourdieu, ayrıca kültürel yeniden üretim adlı yeni bir terimi literatüre kazandırmıştır.
başlıca eserleri; la distinction (1979), le sens pratique (1980), homo acedemieus (1984), choses dites (1987).
türkçe'ye kazandırılanlar; toplumbilim sorunları, kesit, 1997. pratik nedenler, kesit, 1995. televizyon üzerine, yky, 1997. sanatın kuralları, yky, 1999. düşünümsel bir antropoloji için cevaplar, iletişim, 2003. karşı ateşler, yky, 2006.
  1. kesinlikle okunması gereken bir sosyolog. sosyolojiye birçok yeni terim kazandırmıştır. sınıf kavramını genişletmişti. bourdieu'ya göre sınıf ayrımı yalnızca ekonomik durumla oluşmaz ve sermayenin ekonomik, kültürel, sosyal ve sembolik olmak üzere dört çeşidi vardır. eğitim sisteminin eşitsizlikleri yeniden ürettiğini savunmuştur. televizyon üzere kitabında ise medyanın durumunu çok güzel anlatmıştır, her konuda hızlıca düşünüp uzun süreçler ve çok sayıda etkenlerle oluşmuş durumları kısa sürede anlatan "fast thinker"lar ve birbirinin aynısı haline gelen habercileri anlatmıştır ki bunlar hepimize çok tanıdık gelecek kavramlardır. saha araştırması ve teorinin birbirinden yoksun şekilde bir işe yaramayacağını savunan bourdieu eylemci bir sosyolog olmuştur. velhasıl, okunması ve kavramları anlaşılması gereken önemli bir sosyolog, filozof ve antropologdur.