1. morfin zehirlenmesinde,
    organofosfat zehirlenmesinde,
    pons veya talamus lezyonunda,
    derin uykuda,
    miyozis yapan göz damlalarında (örn pilokarpin)

    görülebilen, toplu iğne küçüklüğünde pupil ile karakterize fizik muayene bulgusu.