• youreads puanı (9.25)
 1. yapıtı bitirip arkadaşı piyanist nikolai rubinstein'a gösterdiğinde "çalınamaz" yanıtını aldığı si bemol tonundaki çaykovski konçertosu.

  allegro non troppo e molto maestoso
  andantino semplice
  allegro con fuoco

  yapıt, parıltılı ve ferah girişle başlar.piyanonun eşliğiyle ilk izlek(tema) bütün orkestra tarafından çalınır. bu izlek parlak ve kalabalık bir cadenza ile gelişir. sonra da piyanonun eşliği ile işlenir. kısa bir dinlenmenin ardından üç izlek üzerine kurulu bölüme geçilir. bu izleklerin ilki bir ukrayna halk şarkısından alınma bir ezgidir. ikinci izlek ise üflemelilerle birlikte insanı etkileyen bir ezgidir.üçüncüsü ise yaylı çalgılarla birlikte piyanonun söyleşmesinden oluşur. bölümün sonundaki cadenzada tiz seslerle yapılan bir doğaçlama göz önündedir.

  ikinci bölümün izleğini sakince işlenen flüt tanıtır. bu izlek işitsel olarak uyumlu ama matematiksel olarak uyumsuz chopin ezgilerini anımsatır. hafif akorlarla desteklenen bu çekici bölüm bizi güneşli günlere alır götürür. bölümün ortasında ise pek de çekici olmayan hareketli ve kıvrak bir ezgi dinleriz.

  konçertonun son bölümü neşeli ve uçarı bir halk dansı gibidir. konçerto gösterişli bir biçimde piyanonun orkestrayla söyleşmesinin ardından parlak bir biçimde biter.