1. güzel sanatların ilk sınıfıdır: plastik (görsel), fonetik (işitsel), ritmik (dramatik)

    resim, heykel, mimari, hat gibi maddeye şekil veren sanatlar bu sınıflandırmaya dahildir.

    plastik sanatların ortaya koyduğu ürünlerin tümü plastik obje olarak adlandırılır.