1. visseral ve paryetal plevra olarak ikiye ayrılır. visseral plevra akciğerin üstünü örter. arada fizyolojik bir sıvı vardır. ve sonra da paryetal plevra gelir. plevral alanda fazla sıvı toplanmasına plevral efüzyon denir. eğer plevral sıvı enfekte olursa buna plövrit denir. plevral efüzyon ve plevrit başta kanserler, tüberküloz olmak üzere pek çok sebeple oluşabilir.
  2. iltihabına plevrit,
    sıvı toplanmasına plevral efüzyon,
    toplanan bu sıvı enfekte ise ampiyem denir.
    bilim
  3. akciğerlere, çepeçevre negatif basınç uygulayarak çöküp buzulmelerini engelleyen sıvıyı 2 yaprağı arasında barındıran zar.