1. kısaca : (pu)

    kullanılışı: pu-239’un fisyon (bölünme) özelliğine sahip olması ve nükleer reaktörlerde yan ürün olarak elde edilebilmesi, bunun atom ve hidrojen bombaları için nükleer patlayıcı olarak kullanılmasına imkan sağlamaktadır. 1945 senesinde nagazaki’de patlatılan atom bombası pu-239 izotopundan yapılmıştı.
  2. 1940 yılında glenn t. seaborg, edwin m. mcmillan, j. w. kennedy ve a. c. wahlby tarafından 152 cm'lik siklotron (atom hızlandırıcısı) içerisindeki uranyumun döteryum ile bombardımanı sonucunda elde edilmiş, bütün izotopları radyoaktif ve toksik olan elementtir.