1. sbkp merkez komitesinin politik bürosu için kullanılan kısa ad. sovyet politikasının önemli kararları orada alınırdı.
    pavk