1. normale göre fazla idrar yapmaya verilen isimdir. günde 3 litrenin üzerinde işeme olarak da ifade edilebilir. (*)
  2. tip 1 diabetes mellitusta (genelde çocukluk çağında görülen şeker hastalığı) ilk bulgulardandır. 3p(poliüri, polidipsi, polifaji) bulgularından biridir. yetişkenlerde randomize yapılan plazma glukoz seviyesi ölçümlerinde 200 mg/dl ve 3p bulgusu şeker hastalığı tanısı koydurur.
    ayrıca akut böbrek yetmezliğinin iyileşme döneminde görülebilir.
    vagus