1. sanat değil şarlatanlıktır. sanat'ı toplum için yapmak değil, sanat'ı toplum için yapmak zorunda olmak'tır. bunun ikisi arasında çok büyük fark var. birisinde sanat toplumu yönlendirmeyi, dürtmeyi misyon edinir, diğerinde ise toplum, sanatı yönlendirmeyi ve sözde sanatçının cebini doldurmayı.

    anlaşılamamak ve popüler olamamak korkusuyla toplum seviyesine eğilen sözde sanatçı tam da sıfatı gibi hep sözde olarak kalacaktır. sanat, nietzsche'nin de değindiği gibi halkın reddedip üstünü riyayla örttüğü örtüleri kaldırmaya çalışmakla mükellefse sanat olabilir;

    '' sanat varoluşun korkunçluğu ve saçmalığı hakkındaki tiksinti düşüncesini 'yüce olan' ve 'komik olan'a dönüştürür. yüce olan, korkunç olanın sanat yoluyla itaat altına alınışıdır. komik olan da, saçma olandan duyulan tiksintinin sanatsal boşalması. ''