1. bir suça ilişkin olay yerinden ve şüpheli, sanık ya da cesedin vücudu üzerinden elde edilecek biyolojik delillere ulaşmak için yapılan muayenedir. iki şekilde yapılır.

    -dış beden muayenesi:
    vücudun dış yüzeyi ile kulak, burun ve ağız bölgelerinin gözle ve elle yapılan yüzeysel tıbbi incelenmesidir. derinin ve bahsedilen organların genel görüntüsü, rengi, bu vücut bölgelerindeki sıyrık ve çiziklerin konumu, yönü, derinliği, yaklaşık uzunluğunun belirlenmesidir.

    -iç beden muayenesi:
    kafa, göğüs ve karın boşlukları ile cilt altı dokularının incelenmesidir. cinsel organlar ve anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır.