1. değer yargısı içermemektedir ve ekonominin bilim dalını oluşturur. matematiksel düşünceyi kasteder ki bu yüzden objektiftir. ilk kez j. keynes tarafından kullanılmıştır.
    ozumm