1. auguste comte'un kuruculuğunu yaptığı akım. metafiziğe karşı çıkıp, doğru bilgiyi verilere dayandırma işi. bugüne en yakın bakış açılarından biri diye düşünüyorum. şu ara dünya pek bilimsel, cern deneyleri falan derken hevesleniyor insanlık her şeyi çözeceğiz diye.
    abi
  2. türkçe olarak adı "olguculuk" tur.
  3. pozitivizm, batı felsefesinde, genellikle, deneyim verisine kısıtlayan ve öncül veya metafizik spekülasyonları hariç tutan herhangi bir sistem. daha dar anlamıyla bu terim fransız filozof auguste comte (1798-1857) düşüncesini belirtir. bir felsefi ideoloji ve hareket olarak, pozitivizm ilk önce sosyolojinin bilimini adlandıran ve sistemleştiren comte çalışmasındaki ayırıcı özelliklerini üstlendi. daha sonra empiyokratikleşme, mantıksal pozitivizm ve mantıksal ampirizm gibi çeşitli isimlerle bilinen çeşitli aşamalardan geçerek, 20. yüzyılın ortalarında, analitik felsefe olarak bilinen şimdiki geleneğe dönüşmüştür.