1. alexander dubček yönetimindeki çekoslovakya komünist partisi'nin (ksč) 1968 baharında liberalleşme ve demokratikleşme programını gerçekleştirmeye çalıştığı dönemdir.

    dubček'in 5 ocak 1968'de parti lideri olmasını takiben çekoslovakya sosyalist cumhuriyeti'nde politik ve ekonomik reformlar uygulamaya konuldu. sendikalar ve kültürel kurumlar daha fazla özerklik kazandı, sansür kaldırıldı. dubček'in ileri sürdüğü "insan yüzlü bir sosyalizm" savı, birçok reformcu komünist tarafından üçüncü bir yolun mümkün olabileceğinin yani komünizm rejimi altında da bireysel özgürlüklerin sağlanabileceğinin kanıtı olarak görüldü.

    fakat sovyetler birliği açısından bu durum doğu bloku'nun birliği için bir tehlike oluşturuyordu. yapılan müzakerelerden bir sonuç alınamayınca, 20 ağustos 1968'de varşova paktı müttefiklerinin (romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile prag baharı sona ermiştir.