1. primitivizm özü itibariyle, insanların tarım devrimi'ni (neolitik devrim) gerçekleştirdikten sonraki bilişsel ve fiziki dönüşümünün lineer evrimine aynı zamanda daha kötü bir yaşamında eşlik ettiği, özellikle teknolojik gelişimin türümüzü yozlaştırdığı ve her insani etkinliğin değerini aşındırdığını, bizim için iyi olanın avcı-toplayıcı tarzında bir yaşam olduğunu savunan, 'ilkelcilik' olarak çevirilen fikir.
  2. bir anarşist kadar yalnız, bir gogol kadar düşünceli fikir akımı.