1. temel bileşenler yaklaşımı bağımlılık yapısını yok etme ve boyut indirgeme amaçları için kullanılmaktadır. tanıma, sınıflandırma, boyut indirgenmesi ve yorumlanmasını sağlayan, çok değişkenli bir istatistik yöntemidir.

    temel bileşenler analizi, yüz tanıma, resim sıkıştırma ve örüntü tanıma gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan istatistiksel bir metottur. basit bir örnekle şöyle anlatılabilir tba'da yüzün bir kısmını bile kayıt altına alınmışsa kişi bulunabilir.

    dahası aralarında korelasyon bulunan fazla sayıdaki değişkenlerin açıkladığı yapıyı, aralarında korelasyon bulunmayan az sayıda değişkenle temsil eden yöntemdir. kısaca boyut indirgemeye yarar..
    akif
  2. temelinde eigenvektorler vardır. machine learning de feature reduction amaciyla kullanilir. ilk üc temel bilesenin aralarindaki acilar 90 derece oldugundan lineer bagimsiz olduklarina emin olunabilir.