1. "insan her şeyin, varolan şeylerin varolduklarının ve varolmayan şeylerin varolmadıklarının, ölçüsüdür"

    felsefenin sonsuz bir zamandan alınıp, insan ömrüne uyarlanışı ile ilgili, bir ölçü birimi olarak aklın sınırına dair düşünceleri çağırıştıyor bu söz.