1. artı yüklü atom altı parçacık.

    elektrik yükü elektronun elektrik yüküyle eşit fakat zıt yönlüdür. kütlesi ise ihmal edilebilecek düzeyde bir fark ile nötronun kütlesine eşittir.