1. noam chomsky'nin etkisiyle ortaya konmuş,biyolojik yapının dil öğrenme sürecinde temel etken olduğunu kabul eden kuram.bu kurama göre insan doğuştan dil öğrenme yeteneğiyle doğmuş,doğumdan önce dil öğrenmeye programlanmıştır ve çevrede konuşan insanlar oldukça insan yavrusu konuşmayı öğrenebilir.
  2. biyolojik olarak dil öğrenme kapasitesiyle dünyaya gelindiğini savunan kuramdır. noam chomsky ile özdeşlemiş olsa da lennenberg ve mc neil de bu kuramın önemli temsilcilerindendir.

    yeni doğan bebeklerin hepsinin yaşamlarının ilk aylarında aynı sesleri çıkarmasının doğuştan gelen dil öğrenme kapasitesiyle ilgili olduğu söylenir.