1. dsm iv'teki bozuklukların %84'ünün görülme-tanılandırılma oranlarının cinsiyete göre değiştiği bulgulanmış.

    [dsm (the diagnostic and statistical manual of mental disorders - zihinsel bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı) amerikan psikiyatri derneği tarafından hazırlanmış bir tanı kitabı ve hali hazırda 5.si mevcut.]

    erkekler çoğunlukla madde kullanımı, dürtü kontrol bozuklukları; paranoid, şizoid, antisosyal kişilik bozuklukları tanıları alırken, kadınlar depresyon, kaygı, somatizasyon, dissosiyatif ve yeme bozuklukları; sınır ve bağımlı kişilik bozuklukları tanıları almışlar.
    ancak bu tanılarda bazı yanlılıklar olduğunu söylemek zor değil. örneğin dsm'ye göre bir erkek asla anoreksiya nervoza tanısı alamaz; çünkü bu tanıyı alabilmek için 3 kez üst üste adet görme şartı var. tam tersi kadınların tanısını kolaylaştıran kriterler mevcut. halbuki erkeklerin de vücutlarından memnun olmadığı aşırı spor yapıp kas geliştirdiği, protein bazlı ilaçlar kullandığını görüyoruz.
    başka bir örnek histeri. histeri uzun yıllar bir kadın tanısı olarak karşımıza çıktı ve çoğu doktor histeriyi rahimle bağlantılandırdı. döllenmeyen rahimin ağza kadar gelip kendini dışarı atmaya çalışmasi histeriye neden oluyordu. ancak pekala maço erkek tanısı bir histrionik kişilik bozukluğu olarak karşınıza çıkabilir.

    bir de duygusal bir çatışmayı bedensel bir şikayet olarak dışa vurma eyleminin kadınlarda daha fazla olduğuna inanılıyor. bu doktorların taşıdığı bir önyargı ve bununla ilgili korkunç sonuçlar var. doktora bir kadın olarak göğsüm ağrıyor diye gidince psikolojik olduğunu düşünürler ancak bir erkek giderse anjiyo çekilir. menopozdan sonra kadınlarda kalp krizinden ölümlerin erkeklerden 4 kat daha fazla olmasının nedeninin bu olduğu düşünülüyor.