1. akciğere giden atardamardaki ortalama kan basıncının dinlenme esnasında 25 mmhg'nin üzerine çıkması ile karakterize sendrom. 5 ayrı alt tipi bulunur. bunlar arasında en sık görülen alt tip sol kalp yetersizliğine bağlı görülen pulmoner hipertansiyondur.
    başlıca bulguları eforla olan nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma, kanlı balgam ve eforla morarmadır. tanı için ilk yapılması gerekli olan tetkik ekokardiyografi olmakla beraber, kesin tanısı kalp kateterizasyonu ile konur. tedavi altta yatan sebebe göre değişkenlik gösterir.