1. 12. yüzyılda çinli denizcilerin keşfettiği tahmin edilen yön bulma aracı. mıknatıslandırılmış bir iğnenin manyetik olmayan bir kap içerisinde(genelliklte ahşap) muhafaza edilmesiyle çalışır.
    manyetik dünyanın kuzeyini gösteren iğnesi baz alınarak yön tayini yapılır.
    ilk pusulalar, mıknatıslı bir iğneyi basit bir çöpün üstüne konularak suya bırakılması şeklinde kullanılmış olup, dönemin ilkel denizcilik faaliyetlerinde yeni bir çığır açarak, denizciliğin daha global olarak yapılmasında büyük rol oynamıştır.

    manyetik ve cayro olmak üzere 2 türü bulunur. manyetik pusula, gerçek kuzeyi göstermez. dünyanın manyetik etkisi sebebiyle bir kaç derecelik sapması vardır. dünyanın her yerinde farklı sapmalar vardır ve denizcilik haritalarında bu sapma oranları ayrı ayrı belirtilir.

    cayro pusula ise, modern çağda kullanılmaktadır. kendi içerisinde ayrı bir kürenin sürekli dönmesiyle dünyanın manyetik etkisini yok ederek gerçek kuzey yönünü gösterir.