• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
queer teori bir giriş - annamarie jagose
“queer” bir zamanlar en iyi anlamıyla eşcinselliği ifade eden bir argo, en kötüsüyle homoseksüelliğin aşağılandığı bir kelime olarak kullanılmaktaydı. son yıllarda bu kavram farklı biçimlerde kullanılmaya başlandı. "queer" zaman zaman kültürel anlamda marjinal kabul edilen cinsel kimlikleri ortak bir çatı altında birleştiren kavram olarak işlev görmekteyken bazen de geleneksel gey ve lezbiyen çalışmalarından doğmuş ve gelişmekte olan bir teori modelini tanımlamaktadır. kavramın modern kullanımına ilişkin bu kısa ve kısmi değerlendirmeden hareketle bile, queerin oluşum süreci devam eden bir kategori olduğu açıktır. buradan, queerin henüz katılaşmadığı, daha tutarlı bir profile kavuşmadığı anlaşılmamalıdır; daha ziyade bu, kavramın tanımlanmasındaki belirsizliğin ve esnekliğinin, onun kurucu özelliklerinden biri olduğunu göstermektedir. bu durum dikkate alındığında, queer fenomenine ilişkin giriş niteliğinde bir değerlendirme yapmak sezgisel olana aykırı, hatta abes gibi görünebilir...günümüzde “queer” başlığı altında yürütülmekte olan farklı politik ve teorik çalışmaların ayrıntılarıyla ele alındığı bu kitap queeri pek de eklemlenemeyen bir potansiyeller duyumu anlamında “bir olasılıklar alanı” kabul etmektedir.
  1. "queer", 1990’lardan günümüze, giderek genişleyen uzamı içinde, cinsellik, toplumsal cinsiyet ve cinsel arzu terimleri ekseninde tartışmalar üreten, bu tartışmaları bu üç alanın da dışına taşıyarak, sanat ve toplum gibi daha geniş bakış açıları içinde değerlendirmeler üreten kuramsal bakışın adı olmuştur. post-yapısalcı yaklaşımdan beslenen, gay ve lezbiyen çalışmalar bağlamında evrilen “queer”, türkçede de düşünsel üretimi besleyen bir alan haline geliyor. “queer”, her türlü kimliklendirme sürecini sorguladığı için, sabit ve verili tanımlara direnmesiyle ayrışan, akışkan ve muğlak bir anlamlandırma olarak okunabilir. bu akışkanlık ve muğlaklığın getirdiği “kimliksizlik” ise, diğer kuramsal bakış açılarının içerdiği tanımsal ve sınıflandırma tuzaklardan uzakta bir özgürlük alanı sunmaktadır. annamarie jagose’un queer teori: bir giriş adlı kitabı, “queer” teoriyi merak edenler ve bu alandaki sorgulamalarını genişletmek isteyenler için derli toplu bir giriş sunuyor.