1. tuba konçertosu yazan nadir bestecilerdendir kendisi.