1. tuba konçertosu yazan nadir bestecilerdendir kendisi.
  2. klasik türküler bestekârı, symphony no. 4 eseri -bana göre- en iyi işi olan insan