1. amerika birleşik devletleri'nin özellikle güney ve orta bölümlerinde yaşayan yobaz köylülere yakıştırılan bir niteleme. birebir çevirisi "kırmızı boyun", yaka-bağır açık, güneş altında çalışmalarından dolayı amele yanığı olmalarına gönderme yapar. türkçe'de yeni yeni yerleşen anadolu çomarı kavramına oldukça yakındır. amerikan politik yaşamında da etkilidirler.
    ugo