1. isimindeki kelimelerde sonradan düzenleme yapılan bölüm.psikolojik tabanlı rehberlik süreci.insanı inceleyen diğer tüm bölümler gibi bu bölüm de güzeldir.isminde bir değişiklik yapıldı. pdr (psikolojik danışmanlık ve rehberlik) yerine bu ad konuldu . bu yeni düzenleme çok anlam içeriyor.rehberlik tüm insanların hayatlarında ihtiyaç duyduğu bir olgudur. hepimiz bazı zamanlar ' ne yapacağım ben şimdi , çok sıkılıyorum,başarısızım ' gibi ifadelerden en az birini söyleriz. bu ve bunun gibi söylem ve duygulanımların sonradan hayatımızı ciddi bir şekilde olumsuz etkilemesiyle psikolojik danışmanlık süreci başlar. görüldüğü gibi önce rehberlik ve sonra psikolojik danışmanlık geliyor. aksi taktirde (pdr dendiğinde ise ) tüm insanları ''hasta'' görmek gibi yanlış bir anlayış ortaya konulur.
    dlg