1. kısa dönemli menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören satış işlemine denir.
    gngrd