1. yeniden tasarlama, ilk durumuna veya önceki durumuna geri getirme, tazmin etme anlamlarını veren fransızca kökenli türkçeleşmiş kavram.