1. diferansiyel denklemlerin en karizmatiğidir bana kalırsa. y'=p(x)y²+q(x)y+r(x) şeklindedir.

    haddinden fazla seksi olan bu eleman, p(x) = 0 ise doğrusal, r(x) = 0 için bernoulli diferansiyel denklemi halini alıyor.

    eğer özel çözümü ile verilmiş ise çoğu zaman tek dönüşümde çözüm bulunuyor.