1. klasik türküler bestekârı, orkestra şefi ve tiyatro yönetmeni