1. beta orionis olarak da adlandırılan, avcı (orion) takımyıldızının en parlak yıldızı. avcı'nın ayaklarından birisini oluşturur. aslında tek bir yıldız olmayıp üçlü yıldız sistemidir.