1. müzik eserlerinde hızın giderek yavaşlatılacağı anlamına gelen italyanca terimdir. geciktirmedir. eserlerde ilgili nota grubunun üstünde rit................................. işaretiyle gösterilir.