1. mutasavvıflarda çokca görülür.

  ' öd ağacı gibi yanar vücudum tütünüm göklere seher yelidir. ' yunus emre

  ' söylememek harcısı söylemegin hasıdır. ' yunus emre

  ' hiçbir şeye sahip olmaman, hiçbir şeyin de sana sahip olmamasıdır. ' semnun muhib

  "yokluk, varlığın aynasıdır." mevlana

  "yüz"de ısrar etme... "doksan" da olur.
  insan dediğinde noksan da olur.
  sakın büyüklenme, elde neler var.
  bir ben varım deme, yoksan da olur. mevlana

  ve sair örneklerinde ve daha çoğunda görüleceği üzere bu mutasavvıfi kayıtsızlık durumu ikiyüzlücedir. benliğini her daim sözde kayıtsızlığı ile öteler.
  susmak, yetersizliği kabullenmek, kendi'ni önemsizleştirmek, yaşamı yadsımak tastamam nihilizmin semptomlarıdır. ve nihilizm insanlığın en büyük riyâlarındandır.

  ' dört bir yandan yükseliyor,ölümü vaaz edenlerin sesi: ve yeryüzü dolu bunlarla,ölüm vaaz
  edilmesi gerekenlerle. ' böyle buyurdu zerdüşt