1. gilles deleuze ’de "bir arada ve başka oluş"u simgeler. adını aldığı rizom’um yapısına uygun bir ilişki zincirinden bahseder. buradaki en önemli kıstas anti hiyerarşidir. otoriterizm karşıtlığını barındırıyor. çünkü kök-gövde-dal-çiçek-eşekarısı tarzı dikey yapılanma yerine hiyerarşik olmayan ve yatay birliktelikten bahsediyor. çok saçaklı kökler, yatay uzanan silindir gövde ve bir arada olan ayrıotları.

    ilgi: yersizyurtsuzluk
    abi