1. nam-ı diğer 'alcadraz kuşçusu' olarak bilinen abd'li mahkum.

    bütün dünyaya kul yapımı adalet sisteminin ne denli gedikli olabileceğini ispat eden insanlardan birisidir. aslına bakılırsa bu adamın, 'gedikli adalet sistemi' yanında; insan gerçekliğine ispat ettiği bir çok şey vardır. insan beyninin ne denli büyük bir mucize olduğunu, insanın dayanma gücünün sınırsızlığını, insan algısının kusursuzluğunu bulabileceğiniz birisidir stroud.

    kuşlar üzerine olan araştırmaları büyük yankı uyandırmıştır. buluşları ile bir çok çiftçinin ekmeğini, dolayısıyla hayatını kurtardığını görmezden gelmek sadece hakka ihanet teşkil edecektir. ayrıca tıp üzerine araştırmaları da; bu araştırmaların yapıldığı ortam (hapishane hücresi) düşünüldüğünde gerçekten takdire şayan büyüklüktedir.

    bunların yanında hapishanelerde yaşanılan hayat, hapishanelerin insanlardan neler aldığı, kısacası onları neye dönüştürdüğü üzerine; deneyimleriyle de harmanlanmış çalışmaları da bulunmaktadır.

    iki insanın katili olan bu adamı, ceza hukukunun 'ıslah amacı'nın mucize sonucu olarak görme konusu ise tartışmalıdır. zira işlediği cinayetler sıradan, sebepsiz olgular olarak nitelendirilmekten uzak kalmakta, bir başka deyişle stroud'un ıslah edilmesi gerekip gerekmediği sorusu gündeme gelmektedir.
    beyaz