1. yeniden doğuş anlamına gelip italya'da başlayan, edebiyatın, güzel sanatların ve bilimin öne çıktığı dönem. istanbul'dan italya'ya gelen bilginlerin antik yunan eserlerini okumasıyla başlamış süreç. kağıt ve matbaanın yaygınlaşması en önemli sebeplerinden biri. skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünce almaya başlamıştır. dante ve makyavel yazar olarak öne çıkan isimler. leonardo da vinci ve mikelanj güzel sanatlarda öne çıkan isimler. sanatçılar genelde insanın vücudunun güzelliğini göstermek istemişler. reformun zeminini hazırlamıştır. ilber ortaylı'ya göre fatih sultan mehmet rönesansın en büyük entelektüelidir.