1. bisikletlerin, arka tekerleğine konumlandırılmış dişlilerden oluşan set. kullanım amacına göre tek bir dişliden oluşabileceği gibi yerine göre 7'li, 8'li, 9'lu veya 10'lu setlerden de oluşabilir ki "vites" dediğimiz unsurun ortaya çıkmasını sağlarlar.