1. rüzgârın kinetik enerjisinden mekanik enerji elde eden çarklardır. bu mekanik enerjiden jeneratör vasıtasıyla elektrik üretilir. yatay eksenli ve dikey eksenli olanları mevcuttur.
  2. rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.

    bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.
  3. ülkemizde sınırlı sayıda kullanılan türbin. bozcaada aydınlanmasını , büyük oranda bu türbinler sağlar .