1. sarkoplazmik retikulum membranı üzerinde bulunan ve kalsiyumun sarkoplazmaya salınımına olanak sağlayan kalsiyum kanalı. t-tübüller üzerinde bulunan l-tipi kalsiyum kanallarının açılması ile aktive olur. kalsiyum kalmodulin tarafından inhibe edilir.
  2. en önemli blokörü nün de ryanodin olması ilginçtir. zira adını buradan almıştır. reseptörler daha cok kendilerini uyaran zımbırtıların adını aldığından dikkat çekicidir.
    howl